Historia Szkoły


Polska Szkoła Sobotnia w Bristol istnieje od 1948 roku.  Została założona przez Komitet Rodzicielski i finansowana w części przez rodziców i w części przez Stowarzyszenia Polskich Kombatantów (SPK).  Nauczyciele nie dostawali pensji, tylko zwrot kosztów przejazdu.

Początkowo lekcje odbywały się w Domu SPK, St Paul’s Road, Clifton, a po kupieniu kościoła, w Sali parafialnej. Przez wiele lat, szkoła miała zajęcia w wynajętych klasach w różnych angielskich szkołach. Od kilku lat szkoła ma zajęcia w domu Jana Pawła II przy Arley Hill, w Sali parafialnej i w klasach wynajętych w Colston Girl’s School przy Cheltenham Road.

Znajomość języka polskiego dzieci urodzonych w Wielkiej Brytanii była różna.  Dzieci z małżeństw mieszanych mówiły słabo – te gdzie rodzice mówili w domu po polsku, a szczególnie gdzie była babcia, mówiły znacznie lepiej.  Nauczyciele musieli tak przygotować lekcje aby dostosować je do poziomu dzieci.

Mimo trudności i dzięki zaangażowaniu się rodziców i nauczycieli, wielu z naszych uczniów zdało egzaminy GCE, GCSE oraz A-level z dobrymi wynikami.

Oczywiście założeniem szkoły sobotniej jest nauka języka polskiego, historii i geografii Polski.  Jednakże nie tylko.  Dzieci polskiego pochodzenia uczące się w szkołach angielskich mogły sobie wyrobić kompleksy że są „inne” od swoich angielskich kolegów.  Uczęszczając do polskiej szkoły sobotniej poznały wielu takich „innych”.  Zawiązały się przyjażnie, które przetrwały lata.
Dzieci ze szkoły sobotniej były i są częścią społeczności polskiej w Bristolu.  Pani Krystyna Kuchcińska, długoletnia kierowniczka szkoły i dyrektorka chóru „Polskie Kwiaty” dba oto aby uczniowie brali udział w obchodach świąt narodowych oraz tradycyjnych jak 11 listopada, 3 maj, Dożynki, Św Mikołaj i Jasełka.   W ten sposób dzieci poznają bogatą Polską kulturę oraz bohaterską historię naszego Narodu.

No comments: