12/04/2010

Adoracja przy Bożym Grobie

W Wielką Sobotę dzieci modlitwą, wierszami i pieśnią adorowały przy Bożym Grobie.
Czuwanie zakończyło się błogosławieństwem i poświęceniem koszyczków z pokarmami.


Dziękujemy wszystkim dzieciom jak również rodzicom za czynny udział w adoracji.

No comments: