16/04/2012

Adoracja przy Bożym Grobie

W Wielką Sobotę dzieci modlitwą, wierszami i pieśnią adorowały przy Bożym Grobie.
Dziękujemy wszystkim dzieciom jak również rodzicom za czynny udział w adoracji.

No comments: